Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

«Couscious leadership doesn´t happen by accident
   … it takes conscious practise.”  –  Roma Gaster

STEIRA har spisskompetanse innen leder-, medarbeider- og teamutvikling. Vi arbeider med menneskelige og mellommenneskelige forhold, og vi setter lys på sammenhengen mellom hvordan både den enkelte og teamet har det (trivsel), og hvordan den enkelte og teamet gjør det (effektivitet og resultatoppnåelse). Vi utvikler mestring og vitalitet i ledere, medarbeidere og teamet, med utgangspunkt i menneskets iboende evne til å motivere seg selv og andre.

STEIRA har utviklet et program som vi i samspill med våre kunder skreddersyr ut i fra deres ståsted og aktuelle utfordringer. Vi tar blant annet utganspunkt i bedriftens visjon, verdier, mål og konkrete utfordringer – og starter en prosess som vil bidra til å forsterke utviklingen i ønsket retning.

Hvorfor velge oss?
– Vi har fokus på å skape varige endringer, både for individer og for teamet.
– Vi har erfaring fra både strategiske prosesser og utvikling av ledere.
– Vi har sertifiseringer i internasjonale anerkjente verktøy.
– Vi tilbyr coacher som er utdannet i henhold til International Coaching Federations (ICF) etiske og faglige
retningslinjer.
– Gjennom vår tilknytning til Erickson Coaching International, vil våre kunder ha tilgang til et bredt spekter
av høyt kvalifiserte coacher og konsulenter.

Selskapet ble etablert i 2002 av Eva Karin Steira.