Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Kontakt

E-post
eva@steira.no

Telefon
+47 95 10 16 21

Organisasjonsnr
NO 980 415 856 MVA

Bøker tilsalgs