Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Hvem er Steira

Hvis ikke meg, hvem da? Hvis ikke nå, når da?» – Emma Watson Eva K. Steira har 18 års erfaring fra Storebrand med prosjektleder og

Les mer »

Visjon

STEIRA har fokus både på bedriftens struktur og kultur, for derigjennom å skape både økonomisk og personlig vekst. Vår visjon; «Vi arbeider med virkeliggjøring av menneskers

Les mer »

Verdier

«Emotion works with cognition in an integrated and seamless way to enable us to navigate the world of relationships, work and spiritual growth.» – Richard J. Davidson, Ph.D STEIRAs VERDIER ER:  Bevissthet – fordi

Les mer »

Samarbeidspartnere

Tom E. Johansen ”Gjennom et langt liv har jeg tilegnet meg mange erfaringer som jeg gjerne skulle hatt tidligere i livet. Derfor ivrer jeg for

Les mer »

Referanser

STEIRA har coachet ledere samt hatt kurs/teamutvikling for blant annet; IF Forsikring Orkla Elkem Aker Sykehus Rikshospitalet Sykehuset Innlandet Bærum Sykehus Vettre Skole Drammen Kommune

Les mer »