Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Personlig utvikling

Coaching er en guidet en-til-en prosess hvor hensikten er å utløse ressurser, potensialer og sikre fremgang. Målsettingen er blant annet å;
 • hjelpe til med å oppnå klarhet.
 • fjerne begrensninger.
 • få tilgang til nødvendige ressurser og din indre visdom.
 • finne en følelse av hensikt/ visjon og bli bevisst dine mål for de viktigste
  områder i livet.
 • fjerne blokkeringer som hindrer deg fra å prestere og nyte livet.
 • frigjøre deg fra gamle mønstre og uønskede vaner.
I personlig utvikling fokuserer vi på muligheter og måten vi jobber på kan kort beskrives på følgende måte:
 1. Hva er nåsituasjonen? – status
 2. Hva ønsker du og hvorfor? – mål og fremtid
 3. Hva hindrer deg? – begrensninger
 4. Hvordan nå ønsket resultat? – handling og suksess

 

Vanligvis tar vi utgangspunkt i seks viktige områder i livet:

 • Familie, venner, partner
 • Helse og velvære
 • Karriere
 • Økonomi
 • Det følelsesmessige
 • Det åndelige

 

”Vår måte å søke lykke på er en personlig sak,
ikke en oppskrift vi kan gi til andre.”                                                                                   

–  Alkymisten

 Personlig Gjennombrudd

(PG) handler om å frigjøre seg fra gamle mønstre og uønskede vaner. En slik sesjon er en omfattende rensing av en gammel strategi, og varer fra 5-8 timer. Sesjonen gjøres vanligvis over 2 sammenhengende dager. En PG er veldig lik kurset ”Hvordan bruke ditt potensiale” (Create Your Life), men utføres i en guidet en-til-en prosess:

 • du frigjør deg fra et gammelt mønster og/eller en uønsket vane.
 • du kvitter deg med tanker som saboterer realisering av ditt mål, ønske og drøm på dette området.
 • du kvitter deg med din begrensede overbevisning.
 • du får tilgang på nødvendige ressurser.
 • du utarbeider din egen visjon.
 • du setter kortsiktige og langsiktige mål for dette området.
 • du legger egne strategier for hvordan du skal oppnå ditt mål og leve ut din visjon.

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille time.