Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Visjon

STEIRA har fokus både på bedriftens struktur og kultur, for derigjennom å skape både økonomisk og personlig vekst.

Vår visjon; «Vi arbeider med virkeliggjøring av menneskers talenter og visjoner – i spenningspunktet mellom «Doing great, feeling great, being great».

Vi inspirerer, støtter og utfordrer mennesker og har fokus på bevisstgjørings- og endringsprosesser i relasjon til ferdighetsutvikling, resultatoppnåelse og arbeidsglede.