Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Verdier

«Emotion works with cognition in an integrated and seamless way to enable us to navigate the world of relationships, work and spiritual growth.» – Richard J. Davidson, Ph.D

STEIRAs VERDIER ER: 

Bevissthet – fordi det er kjernen i vår virksomhet, og vi vil utvikle oss til å stadig bli mer bevisste – både i tanker, ord og handlinger. Ved å bli mer bevisste i de valg vi foretar oss, vil vi også oppnå større frihet – og skape de resultater vi ønsker å oppnå.

Glede – fordi humor og ekte glede vil gjøre verden til et bedre sted å være for oss alle, og med glede finner vi mer varme og kjærlighet – og da øker skapergleden. Å ha med glede som verdi utelukker ikke sorg, smerte, angst og sinne som en del av livets følelsesmessige fasetter. Vårt standpunkt er at de fleste situasjoner er en gave som kan stimulere til vekst.

Resultat – fordi når vi setter oss mål er det viktig at disse målene blir realisert i et resultat. Dette gir mening med hva vi gjør og hvem vi er.

Integritet – fordi ærlighet går foran komfort. Vi ønsker å velge med hjertet, og ha egne meningers mot. Og det krever mye mot å bevege seg inn i sitt indre landskap og eksponere seg for andre. Integritet er viktig for å alltid ha kunders agenda i fokus.

Kompetanse – fordi vi skal til enhver tid og i alle sammenhenger utføre vårt arbeid i tråd med ICF´s (International Coaching Federations) etiske og faglige retningslinjer.