Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Referanser

STEIRA har coachet ledere samt hatt kurs/teamutvikling for blant annet;

IF Forsikring
Orkla
Elkem
Aker Sykehus
Rikshospitalet
Sykehuset Innlandet
Bærum Sykehus
Vettre Skole
Drammen Kommune
Forsvarets Personelltjenester

samt en rekke selvstendig næringsdrivende og kunstnere