Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Teamutvikling for par

Å vedlikeholde 
kjærlighetsforholdet. 

      

 Målet for dette kurset er å legge grunnlag for et bedre samliv gjennom bedre  kommunikasjon, økt selvinnsikt og større endringsevne.

Målgruppe: ♦ Samboere/ektefeller og særboere som har et klart ønske om å utvikle forholdet sitt   ♦ Ny i foreldrerollen ♦”Dine-mine-våre-barn”-par   ♦ For dere som ønsker en revitalisering av et etablert forhold.

Fokuset i dette seminaret er å gi par en grunnleggende innføring i:
 ♦ Enneagrammet, en kraftfull modell for å forstå personlighetstyper.
 ♦ Relasjonsdynamikk, hva skjer når to personer påvirker relasjonen med sine egne holdninger, tanker, følelser og atferd.
 ♦ Hvordan påvirker pardynamikken dine barn?

4Nytteverdien for parrelasjonen kan være :
 ♦ Økt innsikt i egne og partnerens personlighetstrekk.
 ♦ En større forståelse for sammenhengen mellom automatiske mønstre og hvordan dette påvirker   parrelasjonen.
 ♦ Mulighet til å endre fastlåste atferdsmønstre og å gjøre nye og mer hensiktsmessige valg.
 ♦ Hva kan du selv og dere sammen gjøre for å kommunisere og samhandle bedre?
 ♦ Konkrete oppgaver og innspill som vil styrke relasjonen , bedre atmosfæren og gjøre relasjonen mer stabil og gledefylt.

Uttalelser fra tidligere deltagere:  ”Takknemlig for at partneren bruker tid med meg på dette.” ”Ha tid sammen i samtale – de gode samtalene.” ”Utvidende for min forståelse av meg selv og andre.” ”Nyttig at seminaret er så konkret.” ”Få innsikt i at det faktisk er et mønster i reaksjonsmønsteret mitt.”

 Dette banebrytende verktøyet gir deg også muligheten til å se verden
gjennom barns øyne – og det gir deg verdifulle
innspill til hvordan du som oppdrager kan møte barnet på deres premisser.

Sted: Røa Samfunnshus, Tore Hals Mejdellsvei 8, 0751 Oslo (rett ved Røa T-banestasjon)

Pris: Kr. 3.500 pr par (inkl tester, profil, kompendium, FB-nettverk)

Dato4 moduler á 3 timer  – Onsdager 11.03, 25.03, 15.04, 10.06.

For påmelding eller spørsmål:

Eva K. Steira951 01 621 eller eva@steira.no

Tom E. Johansen, 984 44 128 eller tomejoh@gmail.com