Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Create Your Life

 

 

Føler du noen ganger at du bare eksisterer?

Ønsker du en økt forståelse av hvem du faktisk er?

Er du ensom i din egen boble?

Tar du nok sjanser i livet?

 

 

 

På dette kurset vil du få muligheten til å lære deg enkle og virkningsfulle navigeringsverktøy. Målsettingen er å plassere deg selv i regissør-stolen, hvor du skaper ditt eget liv.

Kurset er en bevisstgjøringsprosess, og du vil lære hvordan:

  • Du frigjør deg fra gamle mønstre og uønskede vaner
  • Dine verdier styrer livet ditt på godt og vondt
  • Du kvitter deg med tanker som saboterer realisering av dine mål, ønsker og drømmer
  • Du kvitter deg med begrensede overbevisninger
  • Du får tilgang på nødvendige ressurser
  • Du utarbeider din egen visjon
  • Du setter kortsiktige og langsiktige mål for de viktigste områder i livet ditt
  • Du legger egne strategier for hvordan du skal oppnå målene dine og leve ut visjonen din

 

”Eva Karin Steira relaterer seg til ungdommens[1] utfordringer og møter dem der de står. Forankrer den enkeltes ressurser i dem selv og skaper mental trygghet og mestring. Ungdommene oppretter umiddelbar tillit til Eva Karin og kunnskapen de mottar. De finner mye motivasjon i arbeidsoppgaver og øvelser. Realitetsorienteringen er tydelig og ikke uten forventinger til resultat fra deltagernes side. Hun gir ungdommene et eierskap til sine egne positive kunnskaper og får en hel gruppe til åvære ærlige med seg selv om de utfordringer de har og hva de kan gjøre med dem. Skaper et mulighetsrom der vi kan se hva som bor i oss, og bli trygge påhvem vi er.” 

– Lars Ove Moe, Prosjektleder Kulturpatruljen

[1]Unge voksne fra 20-35 år