Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

The leadership circle

”Leadership is enhancing the capacity of the organization to
create what matters most.»” Bob Anderson

 

 Ved måling av de 18 kompetanseområdene som er påvist å gi best resultater, samt de 11 områdene som er påvistå ha størst negativ virkning på ledelse, gir The Leadership Circle et raskt overblikk til endringsarbeid. TLC kan måles både på individ-, team-/avdelings- og organisasjonsnivå, og gir en profesjonell oppfølging.

The Leadership Circle (TLC) er et 360-graders verktøy som:

– Identifiser dine lederstyrker
– Fokuser på utviklingen av nøkkelkompetanser som påvirker ROI i positiv retning
– Påviser hvilken innvirkning din lederstil har på andre
– Reduser muligheten for avsporing
– Gir en klar indikasjon på nye utviklingsområder for å skape resultater gjennom andre
– Ved måling av de 18 kompetanseområder som er påvist å gi best resultater, samt de 11 områdene som er påvistå ha størst negativ virkning på ledelse, gir The Leadership Circle et raskt  overblikk til endringsarbeid.

TLC kan måles både på individ-, team-/avdelings- og organisasjonsnivå, og gir en profesjonell oppfølging.

TLC anvendes ved et av masterstudiene ved NTNU.
For mer informasjon: www.theleadershipcircle.com