Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid. Når ledelse og medarbeidere har en felles forståelsesramme, er det allerede skapt et fundament for bedre samarbeidsrelasjoner.

Teamutvikling handler om hvordan f.eks. et lederteam eller en prosjektgruppe kan samhandle for å nå felles mål og skape forventede resultater. De team som har en samkjørt lagånd er dyktige på å skape muligheter, engasjement og å realisere mål. Midt i utfordringer med korte tidsfrister, tøffe budsjetter, krav om leveranser – vil deltagerne i slike team ha den vitalitet som kreves for å skape resultater.

Likevel, selv i de beste organisasjoner, kan team ofte være plaget av dårlig humør, snevre innstillinger til problemstillinger, dårlig kommunikasjon, etterslep og dårlig oppfølging. Som et resultat av dette kan de ende opp med å kaste bort verdifulle ressurser, skuffe kunder og føle seg frustrerte. I tillegg kan den dårlige effekten nå mye lenger enn til selve prosjektet; det kan påvirke merkevaren på en negativ måte og kulturen i organisasjonen i sin helhet.

Programmet vi har utviklet er en integrert tilnærming til å arbeide med grupper rundt spesifikke forretningsmål/utviklingsmål. Teamutviklings-programmet har 3 parallelle coaching-spor. Det bygger på kompetanse for:

  • Teamlederen
  • Individuelle teammedlemmer og
  • En overordnet prosess

Ved å integrere behovene til hvert enkelt individ så vel som hele teamet, vil denne tilnærmingsmåten generere kraftfulle og gi vedvarende resultater.

Du kan lese mer om teamutvikling under fanen for verktøy: Ennea Team