Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Oppmerksomhetstrening

Leaders must evolve from the inside out.” Bob Anderson

«Meditasjon er kunsten å stilne sinnet, øke bevisstheten og handle på en roligere, mer fokusert og autentisk måte». Dette står å lese i programmet til World Economic Forum Annual Meeting 2013, hvor to av fire morgener startet med meditasjon. 

Oppmerksomhetstrening og meditasjon er enkele og effektive «verktøy» som gir økt tilstedeværelse og evne til å håndtere stress på. Det kan være en døråpner til å bli bedre kjent med deg selv ved at du får roet ned sinn og tanker, samt som avspenning for kroppen.

Først og fremst kan oppmerksomhetstrening/meditasjon anvendes i bedrifter hvor mennesker arbeider under høyt stress/press. Positive «bivirkninger» kan gi seg utslag i økt inspirasjon og skaperglede, det kan gi større overskudd og utholdenhet, og det kan gi økt konsentrasjon og fokus. Det er et effektivt verktøy til å fjerne mentalt støy og få renset ut psykiske spenninger. Dette kan gi et mer harmonisk arbeidsmiljø, som igjen kan påvirke resultatet i bunnlinjen i positiv retning. I tillegg kan det åpne opp for større kontakt med intuisjonen og økt kreativitet.

«To hear great ideas whispered into your mind, it’s essential that you are silent.» – Geshe M. Roach