Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Coaching

                             Hvordan gjenkjenne menneskets fantastiske evne til å drømme,                                visualisere og til å utvikle seg?

Coaching skaper en ramme hvor mennesker jobber med det som er viktigst i deres liv. En coach inspirerer, støtter og utfordrer sin kunde til å klargjøre sine valg og mål, utforme handlingsplaner og oppnå resultater. 

Coahing er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler evner/talent. 
Coaching hjelper kunden å komme i kontakt med sin egen indre visdom og det bidrar med å fjerne menneskers begrensninger og blokkeringer som hindrer dem fra å prestere og nyte livet. Coaching vil også hjelpe kunden med å frigjøre seg fra gamle mønstre og uønskede vaner. 

Coaching bygger på en holistisk (helhetlig) tankegang, og vi tar utgangspunkt i alle livets områder som karriere, økonomi, familie, venner, partner, helse, velvære, det følelsesmessige og det åndelige. 

Bruksområde for coaching: 
Coahing kan brukes som et opplærings- og utviklingsverktøy innen lederutvikling, teambygging, medarbeiderutvikling, selgerutvikling, styring av tid og oppgaver i bedriften, stressreduksjon, redusere sykefravær og personlig utvikling. 

Coaching kan brukes som et verktøy for blant annet medarbeidersamtaler, konfliktveiledning, problemløsning og livsplanlegging.

Coaching forener mennesker og leder dem mot et felles mål.