Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Lederutvikling

 

 ”Conscious leadership doesn´t happen by accident
….it takes conscious practice.” – Roma Gaster

Smarte og velmenende ledere kan produsere middelmådige eller til og med katastrofale resultater. Et stor «blindspot» – om markedet, omteamet eller egne evner – er alt som skal til! Derimot kan en leder som systematisk jobber med sine «blindspots», generere lønnsomme resultater, til og med under ekstreme utfordringer. For disse vil «gode prestasjoner» bli en vane som de fornyer hver eneste dag gjennom fokus, klarhet og en kontinuerlig selv-korrigering.
Å få mennesker til å bli fornøyd for en stund er enkelt. Å kommunisere strategi er fort gjort. Men å få mennesker til å trives, til å vokse og tilføre sitt beste, slik at resultatet gagner bedriften kvartal etter kvartal, er en større utfordring.
Lederskap er for oss kunsten å kombinere den menneskelige drivkraften, med den foretningsmessige strukturen og realitetene i omverden. De mest virkningsfulle endringsprosesser er de som aktiverer både hode, følelser og mage – hele mennesket. Vårt samfunn er i høy grad preget av at vi styres fra hodet; vi er omgitt av struktur, logikk, analyser, retningslinjer osv. Å rette oppmerksomheten mot følelser og mage gir den største effekten for varige endringer, hvor samspillet mellom mål som drakraft og det å stå i følelser som skyvekraft vil samlet gi størst virkning.

Integrert selvledelse går inn for å vekke slik fremragende dyktighet i organisasjoner. Vi matcher ledere med en av våre dyktige coacher/konsulenter. De arbeider sammen i en periode over 6-12 måneder for bl.a. å utvikle et fokusert sett med kompetanser/ressurser som er viktig for lederens suksess.

Hvert individuelt «løp» er en dynamisk prosess som fokuserer på bl.a:
  • Både presserende og langsiktige mål
  • Både selvledelse og ledelse av andre
  • Både spesifikke mål og et kjernesett av kompetanser som er nødvendig for oppnåelse av suksess.

Sluttresultatet for lederen er at nødvendige ever og økt bevissthet blir utviklet for å kunne ta nødvendige steg for handling og til å kunne være i stand til å korrigere seg selv for derved kontinuerlig forbedre seg selv.

Forandringsprosesser i individ, team og organisasjoner er grunnleggende noe av det samme, men kompleksiteten øker selvfølgelig når samspillet mellom individer trekkes inn. Vi har en unik erfaring med å jobbe med både leder- og teamutvikling.