logo                                                             

                                     ”Leadership is enhancing the capacity of the organization to

                             create what matters most."” Bob AndersonTHE LEADERSHIP CIRCLE

Ved måling av de 18 kompetanseområdene som er påvist å gi best resultater, samt de 11 områdene som er påvistå ha størst negativ virkning på ledelse, gir The Leadership Circle et raskt overblikk til endringsarbeid. TLC kan måles både på individ-, team-/avdelings- og organisasjonsnivå, og gir en profesjonell oppfølging.


The Leadership Circle (TLC) er et 360-graders verktøy som:

- Identifiser dine lederstyrker
- Fokuser på utviklingen av nøkkelkompetanser som påvirker ROI i positiv retning
- Påviser hvilken innvirkning din lederstil har på andre
- Reduser muligheten for avsporing
- Gir en klar indikasjon på nye utviklingsområder for å skape resultater gjennom andre
- Ved måling av de 18 kompetanseområder som er påvist å gi best resultater, samt de 11 områdene som er påvistå ha størst negativ virkning på ledelse, gir The Leadership Circle et raskt  overblikk til endringsarbeid.

TLC kan måles både på individ-, team-/avdelings- og organisasjonsnivå, og gir en profesjonell oppfølging.

TLC anvendes ved et av masterstudiene ved NTNU.
For mer informasjon: www.theleadershipcircle.com