logo                                                             

                                                    Hvordan gjenkjenne menneskets fantastiske evne                                                             til å drømme, visualisere og til å utvikle seg?

 

COACHING skaper en ramme hvor mennesker jobber med det som er viktigst i deres liv. En coach inspirerer, støtter og utfordrer sin kunde til å klargjøre sine valg og mål, utforme handlingsplaner og oppnå resultater.

Coahing er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler evner/talent.
Coaching hjelper kunden å komme i kontakt med sin egen indre visdom og det bidrar med å fjerne menneskers begrensninger og blokkeringer som hindrer dem fra å prestere og nyte livet. Coaching vil også hjelpe kunden med å frigjøre seg fra gamle mønstre og uønskede vaner.

Coaching bygger på en holistisk (helhetlig) tankegang, og vi tar utgangspunkt i alle livets områder som karriere, økonomi, familie, venner, partner, helse, velvære, det følelsesmessige og det åndelige.

Bruksområde for coaching:
Coahing kan brukes som et opplærings- og utviklingsverktøy innen lederutvikling, teambygging, medarbeiderutvikling, selgerutvikling, styring av tid og oppgaver i bedriften, stressreduksjon, redusere sykefravær og personlig utvikling.

Coaching kan brukes som et verktøy for blant annet medarbeidersamtaler, konfliktveiledning, problemløsning og livsplanlegging.

Coaching forener mennesker og leder dem mot et felles mål.