logo                                                             

VISJON

STEIRA har fokus både på bedriftens struktur og kultur, for derigjennom å skape både økonomisk og personlig vekst.

Vår visjon; "Vi arbeider med virkeliggjøring av menneskers talenter og visjoner - i spenningspunktet mellom "Doing great, feeling great, being great".

Vi inspirerer, støtter og utfordrer mennesker og har fokus på bevisstgjørings- og endringsprosesser i relasjon til ferdighetsutvikling, resultatoppnåelse og arbeidsglede.