logo                                                             

STEIRA har coachet ledere samt hatt kurs/teamutvikling for blant annet;

IF Forsikring
Orkla
Elkem
Aker Sykehus
Rikshospitalet
Sykehuset Innlandet
Bærum Sykehus
Vettre Skole
Drammen Kommune
Forsvarets Personelltjenester                                                                                                                                                                                  

samt en rekke selvstendig næringsdrivende og kunstnere